LUMEN Jobs

Post Vacant: Cercetător Științific III, poziția 1 – Etica Cercetării Științifice, Etică, Cercetare socială

Atribuții: Postul de Cercetător Științific III, poziția 1 – Etica Cercetării Științifice, Etică, Cercetare socială implică următoarele atribuții:

  1. Realizare de cercetare științifică, singur sau în colaborare în domeniile eticii, eticii cercetării științifice și a cercetării sociale;
  2. Cercetătorul va fi membru în comitetul de organizare și/sau cel științific al conferințelor internaționale LUMEN;
  3. Cercetătorul va fi membru în comitetele editoriale ale publicațiilor LUMEN și editurii LUMEN, unde va desfășura activități specifice;
  4. Se va implica în diseminarea rezultatelor cercetării proprii și a Centrului de Cercetări socio- Umane LUMEN, participând la conferințe, workshop-uri, seminarii, congrese naționale și internaționale;
  5. Va publica articole științifice și/ sau capitole în volume colective, și /sau volume individuale, în domeniul de activitate;
  6. Va asigura comunicarea cu partenerii, clienții și participanții la acținile Centrului de Cercetări Socio – Umane LUMEN și Centrului de conferințe LUMEN;
  7. Se va implica în organizarea și conducerea Centrului de Cercetări Socio – Umane LUMEN și manifestărilor desfășurate de acesta în parteneriat cu Centrul de conferințe LUMEN și/sau Editura LUMEN.
Perioadă înscriere și depunerii dosarelor
Început Sfârșit
2015-11- 18 2015-12-18

Documente specifice desfasurarii concursului

 

INSCRIERI: Dosar nr. 01/18.12.2015 – candidat Dr. Ana Cristina  Frunza

Documente inscriere concurs candidat: