Teme licenta/disertatie 2019-2020

Prof. Univ. Dr. Sandu Ştefan-Antonio

Teme licenţă/disertatie

2019-2020

 

 1. Justiţia restitutivă versus justiţie retributivă. Funcţionarea serviciilor de probaţiune de pe lângă instanţe
 2. Dreptate şi echitate în selecţia funcţionarilor publici. Perspectivă socio-juridică
 3. Egalitatea de şanse din perspectiva accesului la serviciile publice
 4. Confidenţialitate  versus  transparenţă  în  accesul  la  informaţia  de  interes  public  în administraţia publică locală
 5. Auditul climatului etic în organizaţia publică
 6. Managementul eticii în funcţia publică
 7. Valori etice constitutive ale funcţiei publice
 8. Responsabilitatea socială a corporaţiei faţă de mediul înconjurător
 9. Rolul consilierului de etică în Administraţia Publică
 10. Cadre socio-juridice care permit asigurarea transparenţei în Administraţia Publică
 11. Reglementarea juridica a transparentei in actul decizional administrativ
 12. Implicatii etice ale incompatibilitatilor functiilor publice
 13. Coordonate etice ale liberului acces la informatia de interes public
 14. Recrutarea si selectia funcţionarilor publici
 15. Dezvoltarea istorică a administraţiei publice din Romania
 16. Descentralizarea-obiective si efecte
 17. Coruptia in administratia publica
 18. Principii şi norme în sfera asigurării Eticii şi integrităţii în administraţia Publică;
 19. Teoriile Contractului Social ca fundamente filosofice ale Dreptului;
 20. Teoria dreptăţii în opera lui John Rowls;
 21. Principii etice ale profesiunii de avocat;
 22. Principii de etică profesională a magistratului;
 23. Reproducerea umană asistată. Dileme etice şi reglementări juridice;
 24. Utilitarismul ca model de etică aplicată. Filosofii juridice utilitariste;
 25. De la normativitate etică la normativitatea juridică;
 26. Etica drepturilor personale versus etica interesului general
 27. Fundamentele etice ale teoriei drepturilor omului;
 28. Birocraţia funcţională şi disfuncţională în administraţia publică
 29. Evaluarea politicilor publice din perspectiva calităţii vieţii beneficiarilor
 30. Dezvoltarea resurselor umane în industria ospitalităţii. Perspectiva sociologică
 31. Monografia instituţională a unei organizaţii publice
 32. Calitatea vieţii legată de sănătate. Analiză calitativă
 33. Supervizarea serviciilor sociale. Analiză calitativă
 34. Încrederea în relaţia client-ofertant de servicii. Analiză calitativă
 35. Calitatea serviciilor publice. Măsurarea satisfacţiei beneficiarilor
 36. Calitatea subiectivă a vieţii. Tehnici şi instrumente de măsură
 37. Construcţia socială a funcţiei publice
 38. Funcţionarea şi organizarea Guvernului României
 39. Discurs propagandistic în campania electorală
 40. Analiza programului politic a unui candidat la alegerile prezidenţiale
 41. Liberalismul românesc în actualitatea politică
 42. Conservatorismul românesc în actualitatea politică
 43. Social-democraţia românească în actualitatea politică
 44. Rolul mass-media în campania electorală a unui candidat la alegerile prezidenţiale
 45. Democraţie şi stat de drept în România
 46. Perspectiva lui Jürgen Habermas asupra constituirii sferei publice
 47. Teoria acţiunii comunicative şi discursul public consensualist